The Competing Values Framework

 

Modellen – Competing Values Framework – også forkortet CVF - blev udviklet af Robert E Quinn og Kim S. Cameron – begge Professor I Management og organization vef Universitetet I Michigan.

Gennemgang af model tager udgangspunkt I bogen “Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the Competing values framework” tredje udgang udgivet i år 2011.

Modellen kan hjælpe dig med at diagnosticere din organisationskultur og igangsætte ændringer af denne.

 

Link til værktøjet OCAI https://www.ocai-online.com/ Robert E. Quinn er professor emeritus ved University of Michigan. Hans forskning og skrivning fokuserer på formål, ledelse, kultur og forandring. Han er en af medstifterne af Center for Positive Organisations. Han er blandt de 1% professorer, der er citeret mest i lærebøger om organisatorisk adfærd. Kim Cameron professor ved University of Michigan. Tidligere opgaver inkluderer at være associeret dekan på Ross School of Business, dekan for Weatherhead School of Management og associate Dean i Marriott School of Management på Brigham Young University.

 

 

 

 

Uddannelser

Vi anbefaler: