De 4 P i Innovation. John Bessant og Joe Tidd

4 P modellen bruges til at klarlægge hvilke ændringer vi innovationsmæssigt foretager, og hvor omfattende disse er.

 

I denne her model fokuseres på fire brede kategorier:

 

Proces, produkt, paradigme, position.

 

Derudover kommer vi omkring begreberne inkrementel innovation og radikal innovation.

Uddannelser

Vi anbefaler: