Marketingmix

Marketingmixet - også kaldet parametermix består af følgende 4 P'er: Produkt, Pris, Promotion og Place (distribution) og benyttes af virksomhederne til at målrette deres samlede produkt og indsats specifikt mod deres målgruppe.

Uddannelser

Vi anbefaler: