STEEPLE analysen - analyse af omverdenen

STEEPLE analysen er en omverdensmodel, hvor man analyserer en række forhold i den omverden, der omgiver ens virksomhed. Den findes i flere varianter, herunder også PEST og PESTEL. Forskellen er, hvor mange emner, der er med.

Ophavsmanden til den oprindelige model er professor ved Harvard Business School Francis J. Aguilar

STEEPLE er en forkortelse for en række akronymer i analysen af omverdenen:

S - Social Demographic

T - Technological

E - Economic

E - Environmental

P - Political

L - Legal

Uddannelser

Vi anbefaler: