Tannenbaum og Schmidt

Ledelsesteori med fokus på dilemmaet i lederrollen: lederen skal være demokratisk i sin tilgang til sine underordnede, men også bevare den nødvendige autoritet og kontrol i organisationen. Robert Tannenbaum og Warren H. Schmidt argumenterede først i 1958 og siden i 1973 for at det var en glidende overgang mellem hvor meget lederen styrede og medarbejdernes indflydelse. De havde begge deres udgangspunkt i at lederen skal være demokratisk i sin tilgang til sine underordnede, men ser en klar problemstilling i, at lederen skal bevare den nødvendige autoritet og kontrol i organisationen. Da det er lederens ansvar at målene for hans område opnås. 

Nøgleord

Lederskab, lederens valgmuligheder, autoritær, demokratisk, medarbejderes indflydelse, kulturen, situationen, uddelegerem patriarkalsk, informerende, kooperativ, participerende, selvstyrende teams, laissez-faire, ledelsesformer.

Link til andre modeller:

- Ledergitteret

- X-Y syn

 

 

 

Uddannelser

Vi anbefaler: