VRIO analyse til vurdering af kernekompetencers styrke

VRIO analysen er en del af en ressourcebaseret teori – på engelsk RBV, som er et perspektiv, der undersøger sammenhængen mellem en virksomheds interne karakteristika og dens ydeevne. RBV er derfor komplementær til de perspektiver og teorier, der ser mere på eksterne faktorer såsom konkurrenceevne for at bestemme ydeevne og profitpotentiale (f.eks. Porters Five Forces).

Tilhængerne af ressourcebaseret teori argumenterer for, at organisationer bør kigge ind i virksomheden for at finde kilderne til konkurrencefordele i stedet for at se på konkurrencemiljøet. Nøglebegreberne i dette synspunkt er derfor faste ressourcer og bæredygtig konkurrencefordel.

Til dette analyse arbejde, benytter vi VRIO-analysen.

VRIO-analysen er som nævnt et strategiværktøj, der hjælper organisationer med at identificere de ressourcer og kapaciteter, der giver dem en vedvarende konkurrencefordel. Normalt besidder virksomheder forskellige former for ressourcer og kapaciteter. Sådanne ressourcer kunne for eksempel være af økonomisk, menneskelig, organisatorisk, fysisk eller teknologisk karakter.

VRIO analysen er udviklet i 1991 af Jay B. Barney, der er en amerikansk professor i strategisk ledelse ved University of Utah.

Uddannelser

Vi anbefaler: