Herzbergs To-faktor teori om motivation

Herzberg arbejder med en To-faktor teori, hvor henholdsvis motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer er vigtige for medarbejdertrivsel.

Uddannelser

Vi anbefaler: